Diversen

Veilig Thuis, advies- en meldpunt (start) per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, waaronder volwassenen, ouderen en kinderen die te maken hebben met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling. Dit betekent dat er per 1 januari 2015 één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling komt onder de naam Veilig Thuis.

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of die zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die niet zonder hulp van anderen kunnen worden  opgelost. Maar het kan ook gaan om vermoedens: men denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar men weet het niet zeker.

Veilig Thuis werkt samen met de mensen om wie het gaat en oefent druk uit als het nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! 
Contact: Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, locatie: Sobriëtasplein102, MJ Helmond. info@veiligthuiszuidoostbrabant. Tel. 0800-2000 (gratis)

Steunpunt Mantelzorg Geldrop-Mierlo

Zorgt men (langdurig) voor een familielid, vriend(in), kennis of buur met een chronische ziekte, een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek? dan is men mantelzorger en kan men aankloppen bij het Steunpunt Mantelzorg.
Deze kan de volgende ondersteuning bieden:

 • informatie en voorlichting
 • advies en begeleiding
 • emotionele steun, individueel en groepsgewijs (lotgenotengroepen)
 • mantelzorginloop
 • cursusaanbod en themabijeenkomsten
 • praktische ondersteuning: het samen met de mantelzorger in beeld brengen van de situatie.
 • activiteiten, zoals de dag van de mantelzorg op 10 november
 • activiteiten voor jonge mantelzorgers

Men kan zich hier aanmelden als mantelzorger. Men ontvangt dan automatisch (kosteloos) de nieuwsbrief en wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten die door het steunpunt worden georganiseerd.
Contact: CMD gemeente, tel. 14040

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Wil men de handen uit de mouwen steken of maatschappelijke organisaties mee laten delen in kennis en ervaring? Kijk dan op de Vacaturebank. Hulp is altijd meer dan welkom. Want wat voor iemand een kleine moeite is, lost voor een ander al snel iets op. Men kan ook altijd langs komen bij het steunpunt vrijwilligerswerk om daar de vacaturesite bekijken en te bespreken wat iemand past.

Is men als bestuurder van een vereniging of club op zoek naar vrijwilligers of heeft men andere vragen over vrijwilligers en vrijwilligersbeleid? Neem dan contact op met  Steunpunt Vrijwilligerswerk (email adres: steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl) De Bleek 1, 5664GV GELDROP. Tel 0640288411

Voedselbank

De stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is een zelfstandige en onafhankelijke stichting die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een beloning voor de werkzaamheden. De uitgifte van voedselpakketten vindt wekelijks plaats.

Locatie Geldrop :            Mierloseweg 51a, 
Locatie Mierlo:               Heer van Scherpenzeelweg 14

De doelstellingen van Voedselbank Geldrop-Mierlo zijn:

 • tijdelijke noodhulp aan mensen die kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen;
 • vermindering van verspilling van voedsel;
 • mensen uit een sociaal isolement halen;
 • mensen wijzen op mogelijke oplossingen voor hun financiële problemen

Voedselpakketten zoals die door de voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.

Criteria: voor een toekenning van voedselpakketten dient men woonachtig te zijn in Geldrop, Mierlo of Heeze. Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Deze criteria zijn bepaald door de Stichting Voedselbanken Nederland.
De toetsingscriteria zijn als volgt:

 • voor een eenpersoonshuishouden is dit € 180,- per maand
 • voor elke volgende volwassene wordt dit bedrag met € 60,- verhoogd
 • voor elk kind tot 18 jaar dat deel uitmaakt van het huishouden is dat € 50,-

Contact:
Voor Geldrop: Mariet Linssen 040-2857840, Jopie van der Wel 06 -28575412, mariet.linssen@onsbrabantnet.nl
Voor Mierlo: Marjan van Hirtum 06-25115355

Vincentiusvereniging

De activiteiten

 • gezinsbezoek bij problemen, het initiatief gaat dan uit van:
  • de Levgroep,
  • de gemeentelijke sociale dienst,
  • parochie, diaconie.
 • optreden als budgetbeheerder.
 • voorkomen van huisuitzetting bij huurachterstand en/of afsluiting van nutsvoorzieningen, door het geven van leningen (renteloos).
 • deelname aan caravanproject SOR van de Vincentiusvereniging Nederland, waarbij mensen die door financiële omstandigheden al jaren geen vakantie meer hebben kunnen houden, een week in de gelegenheid te stellen om alle dagelijkse beslommeringen achter zich te laten.
 • incidentele financiële hulpverlening.

Website: www.vincentiusvereniginggeldrop.nl

Letskring Geldrop

Het principe van een letskring is dat men onderling diensten en goederen met elkaar uitwisselt tegen betaling van punten. Deze punten heten in Geldrop nupkes, genoemd naar de Geldropse molen "het nupke", die aan de Molenakker staat.

De waarde van 1 nupke is ca. 50 eurocent en voor 1 uur werk ontvangt men ongeveer 30 nupkes

www.letsgeldrop.nl, e-mail: hnijhoff@onsbrabantnet.nl, tel 040-2862592

Sociaal raadsliedenwerk Geldrop-Mierlo

Als men te maken krijgt met wetten en regelingen, kan het gebeuren dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Sociale raadslieden beantwoorden dan vragen over financiële en sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Zij geven ook informatie over juridische onderwerpen waar men zelf niet meer uitkomt.

Contact: CMD gemeente tel. 14040

Het gesproken boek

Kan men de kleine lettertjes niet meer lezen? Wordt het lezen meer inspanning dan ontspanning? Kortom, lukt het 'gewone' lezen niet of niet meer door een visuele of andere leesbeperking (bijvoorbeeld dyslexie)? dan biedt aangepast lezen de uitkomst.
Dedicon biedt alternatieven. Deze zorgen ervoor dat iedereen kan lezen wat hij wil in de vorm die bij hem of haar past. Door professionele voorlezers voorgelezen informatie, kranten, (school)boeken en tijdschriften zijn voorbeelden van oplossingen die Dedicon biedt
Contact: Stichting aangepast lezen 070-33 81 500 en www.dedicon.nl

Voor meer informatie verwijzen naar de plaatselijke bibliotheek Dommelstreek.

Schuldhulpverlening/schuldhulpmaatje

Contact: gemeente tel. 14040

Schuldhulpmaatje ( onderdeel van de Vincentius vereniging en de Diaconie): 040-3685993 of 040- 2863512, helpt mensen die in de schuld zitten naar schuldhulpverlening van de gemeente.

Helpt met budgettering (Preventief traject).Maatjesproject, ter ondersteuning (steuntje in de rug). Geven geen geld!

Buurtbemiddeling

In elke buurt kan het voorkomen dat buren of buurtgenoten zich ergeren aan elkaars gedrag. Het begint als een ergernis, maar als men het niet uitpraat, kan het probleem groter worden. Men kan gebruik maken van deskundige hulp als men tot een oplossing wilt komen met buren of buurtgenoten. Bij buurtbemiddeling worden getrainde vrijwilligers ingezet om buren te helpen bij het oplossen van hun onderlinge geschillen of ergernissen.
Contact: tel. 040-2867525 bbdommelvallei@levgroep.nl Y. Kruizinga-Meier