Sociale contacten / netwerken

Wandelen in de wijk in Geldrop

Mensen komen op een vaste dag bij elkaar om een uurtje te wandelen, een route is ongeveer 4 kilometer. Er zijn routes die beginnen en eindigen op hetzelfde punt. Op deze manier kunnen inwoners uit onze gemeente elkaar beter leren kennen. Bij voldoende belangstelling wordt er gewandeld, in de winter is het aantal wandelingen beperkt.

De routes zijn ook geschikt voor mensen met een rollator of een rolstoel. In geval van een rolstoel is het wel belangrijk dat de rolstoeler een duwer meebrengt. Aanmelden is niet nodig: op tijd verzamelen op het vertrekpunt.

Startpunten:

 • Wijkcentrum ‘De Dreef’, Willem Barentszweg 69, Geldrop: elke dinsdag en donderdag om 9.00 uur.
 • ‘Magdalenahof’, Magdalenahof 20, Geldrop: elke woensdag om 10.00 uur.
 • Kastanjehof’, Kastanjehof 2, Geldrop: elke woensdag om 10.00 uur.
 • ‘Maison St. Cyr’, Weth. v.d. Eijndenstr 1, Geldrop: donderdag 10.00 uur
 • De Vliegert, Heer van Rodestraat 109a, Mierlo: elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 9.30 uur voor leden van ‘De Kersenplukkers’. Dit gaat het hele jaar door! Na afloop is er gelegenheid om bij te praten met een kop koffie. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Contactpersonen wandelen Magdalenahof:

 • Ludo Verhees (Wooninc), tel 040-4012617
 • Thea van den Eshof (Logo), tel. 040-2862043
 • Ellis Renders (GGD), tel. 06-46185833

Contactpersonen wandelen De Dreef

 • Bert Gruijters (De Dreef), tel. 040-2856844
 • Ellis Renders (GGD), tel. 06-46185833

Contactpersoon wandelen De Vliegert

Contactpersoon wandelen Maison St. Cyr:

 • Beheerder J. Simkens tel. 4012621

Stichting Vier het Leven

Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen die nog weinig buiten de deur komen, ook mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel kunnen deelnemen!

De prijs van een arrangement varieert per voorstelling. Deelnemende ouderen betalen maar een deel van de kosten. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt de arrangementen betaalbaar dankzij de inzet van vrijwilligers, donateurs en partners. Over het algemeen ligt de prijs tussen de € 25, - en € 50, -. dit is inclusief vervoer en consumpties.

Meer informatie of inschrijven is mogelijk via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur via 035-5245156.

Begeleiding en vervoer

Een gastvrouw- of heer haalt de mensen thuis op met de eigen auto, soms worden er ook speciale rolstoelbussen ingezet. Bij aankomst voegt het groepje zich bij de andere deelnemende ouderen en wordt er gezamenlijk genoten van de voorstelling. Er is altijd sprake van goede plaatsen. In de pauze neemt iedereen plaats aan een eigen gereserveerde tafel en zorgt de begeleider voor de consumpties. Na afloop wordt iedereen weer veilig thuisgebracht.

Zonnebloem

De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. De vrijwilligers bezoeken mensen aan huis, organiseren uitstapjes, en bijvoorbeeld een kerstviering of een kien middag.

Zonnebloem afd. Geldrop: Tony Boogers, telefoon 040-2856712, e-mail: tony.boogers@gmail.com , www.geldropzonnebloem.nl

Zonnebloem afd. Mierlo: Hannie van Zwet, tel. 0492-663000, e-mail: jcjvanzwet@onsbrabantnet.nl

Bezoekgroepen:

Zonnebloem afd. Geldrop: Tony Boogers, telefoon 040-2856712, e-mail: tony.boogers@gmail.com , www.geldropzonnebloem.nl

Zonnebloem afd. Mierlo: Hannie van Zwet, tel. 0492-663000, e-mail: jcjvanzwet@onsbrabantnet.nl

Bezoekgroep PVGE: contactadres mw. Gerda Bolt tel. 040-286 34 37, e-mail: gnbolt@onsbrabantnet.nl

Eventueel contact opnemen met een der ouderenorganisaties en/of kerkgenootschappen. (Zie Middenstandsbelangen).

Rode Kruis

Het Rode Kruis organiseert onder meer:

 • uitstapjes voor ouderen;
 • vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen;
 • vriendschappelijk huisbezoek; voor iedereen die graag mensen ontmoet, maar daarvoor minder mogelijkheden heeft. vanwege een chronische ziekte, een handicap of als men weinig sociale contacten heeft.
 • telefooncirkels; op een vast tijdstip belt iedere ochtend één van de vrijwilligers van het Rode Kruis Eindhoven de eerste deelnemer van de bel lijst. Als alles in orde is belt deze de tweede deelnemer en vervolgens belt nummer twee weer de derde, net zolang totdat de laatste deelnemer de vrijwilliger weer belt. Zo weet deze dat iedereen in goede staat de dag weer is begonnen.
 • aanwezigheid bij dementerende thuis om de mantelzorger te ontlasten,
 • blikopener (internet en e-mail lessen); de dienst blikopener verzorgt een computercursus voor mensen die zich in een sociaal isolement bevinden of daarin dreigen te geraken en door hun beperking niet kunnen deelnemen aan reguliere cursussen bij hen in de buurt.

Geldrop: Rode Kruis district Eindhoven e.o., tel: 040 – 244331 www.rodekruis.nl/eindhoven

Mierlo: Rode Kruis tel: 0492-663 244, e-mail pvdriet@onsbrabantnet.nl

KBO- Geldrop

KBO-Geldrop, de Katholieke bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen. KBO-Geldrop rekent tot zijn doelgroep: alle Geldropse senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, ervaring en opleiding. Er wordt samengewerkt met de andere ouderorganisaties o.a. via Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Website: www.kbogeldrop.nl

Contact: dhr. J. Gruintjes tel. 040-285 03 79, e-mail: j.gruintjes@upcmail.nl

De Kersenplukkers Mierlo

Seniorenvereniging in Mierlo die een groot aantal activiteiten organiseert voor ouderen vanaf 50 jaar, voornamelijk in hun eigen verenigingsgebouw “De Vliegert”.

Er wordt samengewerkt met de andere ouderorganisaties o.a. via Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. www.kersenplukkers.nl

Contact: dhr.  A. van Stiphout, tel: 0492-663399,
 dhr. T.van den Bruele. tel. 0492-663319, e-mail: secretaris@kersenplukkers.nl

PVGE,

PVGE, vereniging voor senioren is een organisatie met als doel de belangenbehartiging van iedereen van 50 jaar en ouder.

PVGE doet naast belangenbehartiging veel aan het organiseren, al dan niet in clubverband, van activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur, enz. Er wordt samengewerkt met de andere ouderenorganisaties o.a. via Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

Contact: G.A.I. Josiassen, 0492-430521 e-mail: gaijosiassen@onsbrabantnet.nl, website: www.pvge-geldrop.nl

Huiskamer voor senioren

Het huiskamerproject is bedoeld voor ouderen die niet meer in staat zijn om met de reguliere activiteiten mee te doen en in een sociaal isolement dreigen te raken. Door deze opvang kunnen zij in contact komen met anderen, kunnen zij op een aangepaste manier worden beziggehouden en heeft de mantelzorger enkele uren voor zichzelf.

Wanneer? Iedere maandagochtend van 9.15-13.00 uur in het Dienstencentrum Levgroep, Sint Jozefplein 4, Geldrop.

Contact: 040-285 72 99, beheerder mw. Liesbeth Sijkens 06-41037164

Dorpswerkplaats ’t Saam

De dorpswerkplaats, een ruimte waar mensen, al 25 jaar, elkaar ontmoeten, bezig zijn hun hobby te beoefenen en hun vrije tijd creatief te benutten.
Van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 11.30 uur en van 13.30-16.30 uur
Dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur, zaterdagmorgen van 9.00 -11.30 uur

Hekelstraat 4, 5731 JD Mierlo, tel: 0492-665411, email: info@dorpswerkplaats.nl, www.dorpswerkplaats.nl

Dienstencentrum St. Jozefplein

Aan het Sint Jozefplein nummer 4 in Geldrop ligt het dienstencentrum voor senioren. Ouderen kunnen hier komen om in een ongedwongen sfeer een activiteit te doen of gewoon voor een praatje met een kop koffie of thee.

De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en enkele beroepskrachten. Dagelijks geopend van 9.00-12.00 en 13.30-16.45 uur, en op de dinsdagavond.

Contact: 040-285 72 99, beheerder mw. Liesbeth Sijkens 06-41037164.

Dienstencentrum Kettingstraat

In het dienstencentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd voor ouderen. Zo is er dagelijks biljarten, maar ook handwerken, kaarten, of gezellig een kopje koffie drinken, het kan allemaal. Dagelijks geopend van 9.00-12.00 en van 13.00-16.45 uur. Adres: Kettingstraat 5, Geldrop

Contact: 040-286 03 96, beheerder mw. Liesbeth Sijkens 06-41037164

Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant

Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem, doet meestal een beroep op artsen of hulpverleners. maar ook andere ‘deskundigen’ kunnen in moeilijke tijden bijstaan: mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. lotgenoten. De stichting zelfhulp netwerk Zuidoost-Brabant is het contactpunt tussen zelfhulpgroepen in de regio en mensen die naar een groep op zoek zijn. Voor een overzicht van zelfhulpgroepen in de regio: www.zelfhulpnetwerk.nl, 040-2118328, 0492-476062

Hulp bij administratie (HUBA) VBOB

Administratieve ondersteuning: verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de woningbouwvereniging, er komt van alles binnen en soms is het lastig om het overzicht te bewaren. Men kan dan een beroep doen op een vrijwillige thuisadministrateur. Samen verwerken zij al deze documenten. Zo wordt er voor gezorgd dat de boel op orde blijft.

Thuisadministrateur: mw. Corry Waasdorp  040-2854001 of mobiel 06-443966 22

Eetpunten/maaltijden Geldrop en Mierlo

Geldrop

 • Zorgcentrum Akert (St Annazorggroep), dagelijks om 12.30 u.
 • Zorgcentrum Josephinehof (St. AnnaZorggroep), dagelijks vanaf 12.20 u.
 • Maison St. Cyr (Wooninc). de maaltijden worden geleverd via de St Anna-zorggroep. Op dinsdag en donderdag van 12.30-13.30 uur. Is voor iedereen, wel aanmelden.
 • Kastanjehof (alleen voor bewoners)
 • Wijkgebouw Oranjeveld, Jan van Amstelstraat 1, 5666 GE Geldrop, op dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur. Is voor iedereen, wel aanmelden.

Wordt verzorgd door de cliënten van de stichting, met begeleiding. Aanvang 12:15 uur. max. 15 personen.
Kosten: 2014

 1. Akert/Josephinehof 3 gangen                € 9,50
 2. Akert broodmaaltijd                              € 4,55                    
 3. St Cyr/Kastanjehof                               € 7,50
 4. Wijkgebouw Oranjeveld                        € 5,00

Mierlo:

 • Bethanië: middagmaaltijd 3 gangen € 7,65  kan contant betaald worden en per keer kun je aanschuiven.
 • Avondmaaltijd 3 gangen  € 9,25  vooraf aanmelden via voedingsadministratie.

Hoe aanmelden:

 • Ananz (Akert/Josephinehof): via CMD of rechtstreeks bij het coördinatiepunt Akert: aan de hand van de postcode worden mensen ingedeeld bij het verzorgingshuis dat het dichtst bij het woonadres ligt. Mensen kunnen ook zelf een keuze aangeven voor een eetpunt.
 • St. Cyr: aanmelden bij beheerder Fred Saalberg 040 - 401 26 21.
 • Bethanië. middagmaaltijd: per keer contact betalen en aanschuiven, avondmaaltijden via voedingsadministratie en aanmelden bij receptie.
 • Wijkgebouw Oranjeveld. uiterlijk maandag voor 12.00 uur aanmelden.  Inschrijven kan door te bellen naar (040) 285 78 68 op werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur of door een mail te sturen naar info@ookbegeleiding.nl

Eetcyclus 50 plus Geldrop en Mierlo

Mierlo: een aantal restaurants bieden een paar keer per maand maaltijden aan voor een lage prijs, bedoeld voor iedereen die vijftig jaar of ouder is. Het doel is het bevorderen van sociale contacten voor senioren. De aanmelder mag zelf ook gasten meenemen als deze gasten ouder dan 50 jaar zijn.
Dieetwensen kunnen worden aangegeven. De tafels zijn gedekt voor 4 tot 10 personen. Er is geen limiet voor het aantal personen dat mag deelnemen. Tijdstip 17.30 uur.
Mierlo: € 15,- voor een 3-gangenmenu, exclusief drankjes.
Contactpersoon Geldrop: Hilda Jarons tel. 06-28408341 of per e-mail: hijarons@hotmail.com Contactpersoon Mierlo: Marij Damen, tel. 0492-662571 of per e-mail: marijdamen@hotmail.com

Maaltijden aan huis

Soms lukt het niet meer om zelf te koken. bijvoorbeeld omdat iemand een dagje ouder wordt of omdat iemand een beperking heeft. Toch thuis eten? In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn meerdere organisaties die maaltijden aan huis bezorgen, o.a. via

Zuidzorg Maaltijden Zuidzorg:

Koelvers, diepvries en luxere maaltijden van Culinique voor thuisgebruik. Aanmelden via 040-8806581 of mail: maaltijden@zuidzorg.nl

Deelnemers van Punt Extra ontvangen 0,25 eurocent korting.

Savant: Mierlo

Restaurant van Savant in Hof van Bethanië tel: 0492 502000

Maaltijden die thuis genuttigd kunnen worden: koelversmaaltijden (geen diepvriesmaaltijden). Bezorgdagen: maandag, woensdag, vrijdag.

Aanmelden via: 0492 502000

Aanmelden tweede eetpunt in Hof van Bethanië op maandag, dinsdag en donderdag om 17.30 uur: Savant Culinair, tel. 0492-572073