Hulpdiensten/burenhulp/klussendienst

Klusjesdienst de Kersenplukkers Mierlo

Kleine klusjes opknappen. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld het ophangen van schilderijen, een wandlampje of een droogrekje, het verwisselen van lampen, het repareren van een lekkende kraan, een stekker aan een snoer zetten, het instellen van zenders op een tv enz. Ook kan het knippen van een (kleine) heg of het snoeien van een struikje worden gedaan. Er wordt geen tuinonderhoud of verbouwing gedaan.

Het klusje moet in maximaal twee uur kunnen worden uitgevoerd.

De coördinator is Lucy Knaapen, B van Mierlostraat 44, Mierlo, tel. 0492-663156

www.kersenplukkers.nl/activiteiten/klusjesgroep/klusjesdienst

Aanmelden bij De Vliegert, Heer van Rodestraat 109A. tel. 0492-663436

Samenleven in de wijk Akert (SLWA)

SLWA verleent gratis hulp aan de wijkbewoners die daarom vragen. Tot de belangrijkste taken van de slwa behoren: personen- en goederenvervoer, boodschappen halen, computerstoornissen opheffen, klusjes binnen en buiten, even mee uit wandelen en gezelschap houden. Tel 06 - 11151917 (coördinator) http://www.phein.nl/slwa/

Burenhulp Zesgehuchten

Werkgroep Burenhulp biedt helpende hand aan wie niet alles zelf meer kan.

Hierin is een groep mensen bijeen gebracht, die kleine klussen opknappen voor ouderen en mensen met een beperking in de Zesgehuchtense leefgemeenschap. Denk aan simpele doe-dingen in en om het huis, een boodschap doen, het vervoer naar dokter of ziekenhuis, de stoep sneeuwvrij maken, de vuilcontainer aan de straat zetten.

Projectcoördinator is Harrie Lochs, Drossaardstraat 28, tel. 040-285 09 62 of 06-164 64 270, h.lochs@onsbrabantnet.nl

Website: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl

Burenhulp Braakhuizen Zuid

Werkgebied uitsluitend de wijk Braakhuizen-Zuid (tussen Mierloseweg, Dwarsstraat, Goorstraat en Peijnenburgweg). De burenhulp klust voor mensen in de wijk en rekent geen werkloon. Alleen materiaalkosten zijn voor eigen rekening.

Contact: dhr. Jo Adriaens, tel. 040-295 27 94, e-mail: jodea.adriaens@gmail.com

Burenhulp Coevering West

Contact: N. Haitjema tel. 040-286 00 57, e-mail: nienkehaitjema@hotmail.com· L. van Grinsven tel. 040-285 94 02

Sociale Hulpdienst Kluverbo

Wat? Een hulpdienst die naast de reeds bestaande burenhulpsystemen breder haar diensten aanbiedt

Voor wie? Voor inwoners van Geldrop. Voor mensen die tussen wal en schip vallen omdat er geen hulpsysteem in de wijk is.

Criteria/voorwaarden? Als er geen beroep kan worden gedaan op andere, vrijwillige burenhulpsystemen.

Kosten? Bij vervoer de kilometerprijs en parkeerkosten; klussendienst € 3,30 per klus.

Hoe? Contact opnemen met de coördinator.

Gerelateerde producten? Vrijwillige ouderenadviseurs, burenhulpvervoer en burenhulporganisaties.

Coördinator W. van Bussel tel. 06-462 04 81, a.w.m.vanbussel@online.nl

Op korte termijn:

Levgroep coördinator Irene van Donselaar, Heer van Scherpenzeelweg 1, 5731 EG Mierlo. Tel. 0492-66 23 59 of 040-286 75 25 maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur.

Stichting Senior Computer Hulp Geldrop

De stichting heeft tot doel het computergebruik onder senioren te stimuleren en is gevestigd Toernooiveld 10 te Geldrop. Het organiseren van computer cursussen voor senioren is (wegens gebrek aan cursisten) gestaakt. Deze stichting blijft wel actief waar het gaat om hulpverlening: elke donderdagochtend van 10 tot 11 uur om problemen op te lossen en/of vragen te beantwoorden. Zijn er problemen met een laptop of tablet? Breng deze dan gerust mee.

Verder blijft de (vernieuwde) website www.seniorcomputerhulp.nl in de lucht. Bereikbaar per mail info@seniorcomputerhulp.nl en telefonisch 040-2861213

Zo nodig voor mogelijkheid van privélessen, telefonisch contact opnemen.

Seniorweb Mierlo

Seniorweb is een landelijke organisatie met lokale vrijwilligers die activiteiten organiseren. Zo wordt er in Mierlo wekelijks een computercafé georganiseerd en vinden er diverse computercursussen plaats. Informatie via Christ Flinsenberg, 0492-663609, of Teus Robbertsen, 0492-781343. www.seniorwebmierlo.nl. Adres bibliotheek: Dorpsstraat 113, Mierlo.

Belastingservice

U kunt hulp krijgen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting door vrijwillige belasting invul helpers, opgeleid en jaarlijks bijgeschoold door de belastingdienst. Voor deze service geldt een leeftijds- en een inkomensgrens. Aanvragen bij een van de vier ouderenbonden in Geldrop-Mierlo: De Kersenplukkers Mierlo, KBO-Geldrop, en PVGE Geldrop-Mierlo.

Rouwverwerking

Voor mensen van alle gezindten, die hun partner verloren hebben, voor iedereen uit Geldrop-Mierlo (en omliggende gemeentes). Via de Brigidakerk geven vrijwilligers individuele rouwbegeleiding als daar behoefte aan is. Alle begeleiders hebben een training gevolgd bij de landelijke stichting rouwbegeleiding. Mensen waarvan het overlijden van de partner minstens half jaar geleden heeft plaatsgevonden, hebben het meeste baat bij deelname aan de groep.

Marijke van de Berg 040-2852191 mjvdberg@onsbrabantnet.nl
Fons van Pelt 040-2850493 fonsvanpelt@onsbrabantnet.nl