Dementie

Dementie is een ziekte, dus doorverwijzen naar huisarts / wijkverpleegkundige
Mogelijke klankborden, indien gewenst:

Dementheek:

Uitleen- en adviescentrum voor mensen met geheugenproblemen. Hier kan men verschillende materialen lenen die zowel geschikt zijn voor de dementerenden zelf als voor de direct betrokkenen. Dementheek Geldrop-Mierlo heeft als doel om naast het geven van informatie en advies, een uitleen te zijn van spellen, films en boeken voor alle mensen met dementie en de mensen om hen heen.

Openingstijden: dinsdag 14.00-17.00 uur en zaterdag van 11.00 - 14.00 uur.

Adres: Heuvel 94, 5664 HN Geldrop. Tel: 040-744 05 05

Alzheimer café

Trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom.

Eindhoven: elke derde maandag van de maand behalve juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma eindigt om 21.30. De toegang is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

Contactpersoon: mw. F. Banning adres: Daf-museum, Tongelresestraat 27 5613 DA Eindhoven tel. 040-28 38 847 www.alzheimer-nederland.nl

Helmond: elke derde donderdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven. In juli en augustus is het café gesloten. De toegang en het eerste kopje koffie zijn gratis, voor de overige consumpties wordt een bijdrage gevraagd. Adres: "de Ameide", Ameidepark 8, Helmond. Contactpersoon: Mw. Anneke Ring, Centrum 040-29 11 880 www.alzheimer-nederland.nl

Café Brein

Café Brein is een trefpunt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun partners. Ook andere belangstellenden als familieleden, vrienden en hulpverleners zijn welkom. Eén keer per twee maanden vindt er een bijeenkomst plaats, waar in een gezellige en ontspannen sfeer een onderwerp centraal staat. NAH treft iedereen, zowel jong als oud. Iedereen is welkom. Café Brein sluit zoveel mogelijk aan bij de vraag en behoefte van de bezoeker, heeft aandacht voor de verschillende levensfases en eventuele vragen die hieruit voort kunnen komen. Denk hierbij aan thema's als mogelijkheden na revalidatie, arbeidsmogelijkheden, gezinsondersteuning etc. Café Brein heeft enerzijds een informatief karakter, daarnaast biedt het vrijblijvend de mogelijkheid in contact te komen met lotgenoten. Voor geïnteresseerden geldt: breng eens een bezoek aan Café Brein. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgeven is niet nodig.
Bezoekadres Café Brein Eindhoven: Le Sage ten Broeklaan 11, Eindhoven.
Voor vragen over Café Brein Eindhoven: info@mantelzorgverlicht.nl tel. 088-0031288 (maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur)

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg

Bij de vrijwilligers thuiszorg staat het ontlasten en ondersteunen van het thuisfront, ofwel de mantelzorger, (familie, vrienden en kennissen) centraal.

De vrijwilliger biedt ondersteuning als er sprake is van dementie of van permanente verzorging van mensen met een chronische ziekte of een handicap of wanneer iemand thuis wil sterven.

Dat is mogelijk door in de thuissituatie een aantal praktische (zorg)taken van de mantelzorger(s) over te nemen, maar ook door er “gewoon te zijn”, door een luisterend oor te hebben en mensen met raad en daad bij te staan, mensen een moment voor zichzelf te gunnen en ze te laten merken dat ze er niet alleen voor staan.

Aanvraag en informatie voor Geldrop - Mierlo: 06-12458961

Zorgtraject begeleider

Mensen met dementie in de regio Eindhoven (of hun naasten) kunnen via hun huisarts een zorgtrajectbegeleider (ZTB-er) inschakelen. Een ZTB-er is een goed opgeleide hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten gedurende het hele ziektetraject bijstaat met deskundig advies, ondersteuning en praktische hulp. Deze persoonlijk begeleider weet wat er nodig is om zo lang mogelijk veilig thuis te wonen en als dit echt niet meer kan, weet de ZTB-er de weg naar een passende oplossing/woonvorm. Men kan zelfs al een beroep doen op een ZTB-er wanneer de diagnose dementie nog niet officieel is vastgesteld. De hulp van een ZTB-er is doorgaans gratis. De huisarts kan voor een cliënt met een beginnende dementie of bij een vermoeden van dementie een aanvraag indienen voor ondersteuning door een zorgtrajectbegeleider via telefoonnr. 040 – 2308040

Mierlo: Savant contactpersoon dhr. D de Kort, e-mail: dekort@savant-zorg.nl, http://www.savant-zorg.nl. Adres: Dorpsstraat 1, 5751 KA Deurne.

Tel. 0492-572 000, mobiel: 06-5143949 22 Postbus 222, 5700 AE Helmond.

Vrienden van de thuiszorg

Wat? Vrienden van de thuiszorg is een stichting die medewerkers van thuiszorginstellingen in Nederland helpt méér te doen voor hun cliënten.

In deze regio kan men in schrijnende gevallen van stille armoede, eenzaamheid en onhoudbare zorgsituaties een melding doen aan “De Vrienden”. Zij springen in voor materiële hulp (in natura) en uiteenlopende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. In deze regio is het volgende aanwezig:

 • Een noodfonds (voor financiële ondersteuning)
 • De opslagloods: nieuwe of goede, gebruikte spullen, gratis
 • Een klussendienst voor €,- per klus en materiaalkosten
 • Een tuindienst: vrijwilligers die maximaal vier maal per jaar komen om de tuin bij te houden
 • De speel-o-theek voor het gratis lenen van spelmateriaal en speelgoed. Soms wordt er ook gratis speelgoed verstrekt
 • Vriendenkring: een middag per week te Eindhoven. Vrije inloop: een kaartje leggen, een praatje maken, rustig een boek lezen of deelnemen aan georganiseerde activiteiten.
 • Kookclub: diverse avonden waar cliënten samen met vrijwilligers de maaltijd voorbereiden. Uitwisseling van recepten en kooktechnieken
 • Vrienden vakantieweek in de Postelhoef: Dit is mogelijk voor mensen die verzorging nodig hebben en minder goed ter been zijn, rolstoelafhankelijk zijn en zelf (vanwege financiële beperking, eenzaamheid, sociaal isolement) niet op vakantie kunnen gaan. De vakantieweek van de vrienden van de thuiszorg is met verzorging en heeft ook een programma dat afgestemd is op het reisgezelschap. De vakantieweek is ook een aanrader voor mensen die het gewoon een veilig idee vinden om georganiseerd op vakantie te gaan, in de wetenschap dat er hulp is als dat nodig mocht zijn.
 • Sinterklaas een bezoek door Sinterklaas aan huis op plekken waar kinderen geen cadeaus thuis ontvangen
 • Diverse dagactiviteiten gericht op sociale contacten, geheel verzorgd
 • Verwendagen speciaal voor ouderen of jonge, alleenstaande moeders
 • Kerstvieringen: samen kerst vieren en genieten van een heerlijke maaltijd.

Voor wie? Voor mensen die thuiszorg krijgen van ZuidZorg en waar geen ondersteuning vanuit andere instanties geboden wordt.

Criteria/voorwaarden? Cliënt zijn van ZuidZorg. Altijd op aangeven van de thuiszorgmedewerker

Kosten? Voor een aantal activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze is niet inkomensafhankelijk. Klus- en tuindienst: € 5,- per keer, Kookclub € 3,50 per keer, Vriendenkring:       € 2,- per keer. Vakantieweek wordt per jaar vastgesteld (max. € 100,- p.p. voor volpension incl. dagactiviteiten en uitstapjes).

Hoe? De thuishulp van Zuidzorg kan contact opnemen met “De vrienden” om de mogelijkheden te bespreken en aan te melden Tel. 040-292 07 13, e-mail: info@vriendenvandethuiszorg.nl.