Digitale platforms

Zorg voor elkaar:

Iedereen kan wel eens een handje extra gebruiken. Een klusje in huis of tuin, hulp met de boodschappen of vervoer, samen een gezellig uitje maken of sportief bezig zijn met een maatje, eenmalig of voor langere tijd.

Op www.zorgvoorelkaar.com kun je in een oogopslag zien wie in de buurt kan helpen.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zorgelooshuis:

Zorgelooshuis is een platform voor kennisuitwisseling en discussie tussen (toekomstig) ouderen, kennisinstellingen, politiek en bedrijfsleven. Met elkaar zorgt Zorgelooshuis voor verbetering van producten en diensten om zo het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken. Zorgelooshuis kijkt vooruit en pakt actuele thema’s aan die van invloed zijn op de kwaliteit van leven en doet aan prijsonderzoek van allerlei aanbieders van hulpmiddelen voor senioren. Via de website, discussiebijeenkomsten (zh-café’s) en allerlei andere activiteiten, levert iedereen een bijdrage.

Contact: www.zorgelooshuis.nl

Zorgsite

De ShareCare Zorgsite is een hulpmiddel om te plannen en communiceren als met meerdere mensen gezorgd wordt voor iemand. Via de site kunt kan het zorgproces efficiënt en gemakkelijk georganiseerd worden. Een zorgsite kan geopend worden voor iedereen die zorg of intensieve aandacht nodig heeft. Een zorgsite maakt het gemakkelijk om meer mensen te betrekken bij de zorg, zodat de mantelzorger niet overal alleen voor staat.

Vrienden, familie en bekenden willen graag op de hoogte blijven, maar willen vooral graag wat doen, maar wát? Hoe kunnen ze precies die hulp bieden die de mantelzorger net te kort komt, zonder zichzelf vast te manoeuvreren.

Als zij gekoppeld worden aan een zorgsite waar een takenrooster in staat, kunnen zij zelf de taken uitzoeken die zij kunnen en willen uitvoeren. www.zorgsite.nl

Wehelpen.

Een gratis site waar vraag en aanbod bij elkaar komen.www.wehelpen.nl