Zorginstellingen

Voor een hulpvraag op het gebied van verpleging en verzorging kunt u rechtstreeks contact opnemen met de zorgaanbieder van uw keuze of eerst de zorgverzekeraar bellen.
Een verpleegkundige bepaalt hoeveel zorg u krijgt en doet de indicatie. U kunt ook contact opnemen met het Centrum Maatschappelijke Deelname ( CMD) gemeente tel. 14040.

ZuidZorg:

Zorgorganisatie die zich richt op de thuiswonende oudere. Biedt zowel verzorging, verpleging als huishoudelijke hulp aan. Ook diverse gemaksdiensten zitten in het aanbod (personenalarmering, maaltijden, Zuidzorgwinkel, enz.)

St. Vincentiusstraat 1, Geldrop, 040 - 2 308 408 of per mail via info@zuidzorg.nl, www.zuidzorg.nl

Savant zorg

Zorgorganisatie die verschillende diensten biedt, verpleeghuiszorg, thuiszorg en diverse gemaksdiensten. Onder de naam zorg thuis biedt zij diverse zorgvormen aan die thuis verleend worden. Zorg thuis kan nodig zijn als men met beperkingen, ziekte of problemen te maken krijgt. Uitgangspunt voor zorgverlening is dat men - ondanks de beperkingen en problemen- zelfstandig kan blijven leven en wonen.

Mierlo, Hof van Bethanië, tel. (0492) 572 000, www.savant-zorg.nl

Ananz

Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, is onderdeel van de St. Anna zorggroep. Door het gevarieerde aanbod van kwalitatief hoogwaardige zorg voor ouderen speelt Ananz in op de individuele behoefte van iedere cliënt. Uitgangspunt daarbij is om de zelfstandigheid van cliënten te bewaren en hen zelf de regie te laten behouden. Bij Berkenheuvel is een hospice met een eigen ingang.

Ananz, Grote Bos 8, Geldrop, tel: 088 – 567 77 00

Buurtzorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit wijkverpleegkundigen en wijkverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding.

Buurtzorg Geldrop tel. 06-12133393 of per mail geldrop@buurtzorgnederland.com
Buurtzorg Mierlo tel. 06-10705509 of per mail mierlo@buurtzorgnederland.com

Privazorg:

Privazorg is een landelijke thuiszorgorganisatie waarbij de zelfstandigheid van de cliënt voorop staat. Samen met de cliënt wordt een individueel zorgplan opgesteld. Persoonlijke wensen zijn daarbij richtinggevend. De zorgverleners van Privazorg zijn goed gemotiveerde professionals. Als kleine zelfstandigen in de zorg kunnen zij in goed overleg met de cliënt hun werk inrichten.

Zo wordt hulp verleend zoals de cliënt wenst: zonder wachtlijsten, zonder administratieve rompslomp, door deskundige en vertrouwde zorgverleners, op de momenten en manieren waarop de cliënt dat wenst.

Marktstraat 28/a, Mierlo, tel.0492-381 183

St. Annaklooster

St. Annaklooster is een brede thuiszorginstelling en ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. Het zorgaanbod is breed en richt zich voornamelijk op lichamelijke verzorging en verpleging met aandacht voor zingevingsvragen en psychosociale aspecten. St. Annaklooster is actief in de regio Eindhoven, Geldrop en Helmond.
Wijkzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, verzorging, en palliatief terminale zorg thuis.
Contact: tel. 040-294 54 00
Hospice De Regenboog, Aalsterweg 285, tel.040-294 54 30.
Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe: voor terminale of tijdelijke verzorging en verpleging, 1e Haagstraat 89, Helmond. tel. 0492-76 02 00. Website: www.sintannaklooster.nl

GGZE, Geestelijke gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen

GGZE centrum ouderenpsychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan oudere volwassenen (vanaf ongeveer 60 jaar) met bijzondere psychiatrische problemen en hun (professionele) omgeving. Denk hierbij aan depressies, angsten, persoonlijkheids-problematiek, aan autisme verwante stoornissen, verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen, psychotische stoornissen, dementie, Korsakov of NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Contact: via secretariaat van GGZE centrum ouderenpsychiatrie 040-297 31 00 www.ggze.nl/ouderenpsychiatrie

Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD )

Alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en veiligheid kunnen hier gesteld worden. Fungeert ook als voorportaal voor Wmo-aanvragen.

  • kijkt eerst samen met de burger naar de vraag en/of het probleem. Hierbij proberen ze om een eenvoudige, informatieve vraag meteen te beantwoorden. Een meer ingewikkelde vraag kan leiden tot een direct gesprek of een afspraak op korte termijn met één van de medewerk(st)ers van het loket, om de vraag wat te verhelderen.
  • als de vraag duidelijk is, worden mogelijke oplossingen met de burger besproken en wordt de vraag doorgeleid naar de van toepassing zijnde instantie of afdeling.

Contact: CMD gemeente tel: 14040. NB: Het vroegere loket Zorg is opgegaan in het CMD.